Concert

16 Februari 2019 19:30 uur

Messiah Georg Fredrich Händel

Onder leiding van Piet C. den Uil Reserveren
Havenkerk
Ieplaan 9, Alblasserdam

Orkest: Ars Musica Orgel: Gerben Budding
Sopraan: Loes van Schothorst Countertenor: Sebastiaan van Lingen Tenor: Gerco Blom Bas: Rutger van Oeveren

Reserveren

Het Oratorium

Messiah is een oratorium. Wat in geval van wereldlijke verhalen in muziekvorm een opera wordt genoemd, heet voor geestelijke teksten een oratorium. De opera was er eerder dan het oratorium. Muzikaal gezien gaat het om een afwisseling van instrumentale delen, solistische delen voor zangers, en koordelen. Het tekstontwerp, in vaktaal ‘libretto’ geheten, betreft bij Messiah de persoon Jezus Christus in drie onderwerpen: Zijn komst, Zijn lijden, Zijn koningschap en eeuwige heerlijkheid. Elk onderwerp bevat delen uit de profetie en uit het Nieuwe Testament. Dat Messiah aan Advent gebonden zou zijn en dus vóór de Kerstdagen moet worden uitgevoerd, is dan ook niet juist. Messiah is zelfs niet voor de kerk, maar voor de concertzaal geschreven. Bij de Mattheüs Passion van Bach is dat juist andersom.

Händel, Duitser van geboorte, opgeleid in Italië, werkzaam in Engeland, was een tijdgenoot van Bach. Zij componeerden in de stijl die ‘barok’ wordt genoemd. Een belangrijk kenmerk daarvan is het zogeheten affect: de tekst wordt verbeeld met muzikale uitdrukkingsmiddelen. In het programmaboekje zullen die bij elk onderdeel toegelicht worden. Vorige malen is gebleken dat onze bezoekers dat erg waarderen, zeker indien (groter) werk uit de geestelijke, klassieke, muziek vrij nieuw voor hen is.

Opbouw

Messiah bestaat uit uitsluitend Bijbelpassages. De solisten zingen in de vorm van een recitatief, dat is een gezongen vertelling of mededeling; of in de vorm van een aria, dat is een meer beschouwend, belijdend gedeelte. Het koor wisselt ook van rol: nu eens vertegenwoordigt het de belijdende gemeente, dan weer is het de vertolker van de engelenzang of zelfs, geheel tegengesteld, van de vijand uit het boek Psalmen.

Orkest en koor

Cantate Domino laat zich bij dit concert begeleiden door beroepsorkest Ars Musica. Gerben Budding bespeelt het kistorgel, een klein pijporgel met één manuaal en zonder pedaal. Hij speelt de zogeheten basso continuo, het grondpatroon waarop het orkest bij de koorbegeleiding functioneert. Het orkest bestaat uit de vier strijkersgroepen, twee trompetten, twee hobo’s en pauk. Sopraan Loes van Schothorst zong reeds in onze Paulus in 2017. Tenor Gerco Blom zong eerder voor ons in een themaconcert in 2018. De solisten Sebastiaan van Lingen (counter tenor) en Rutger van Oeveren (bas) zijn voor ons nieuw. Wij verheugen ons zeer op hun komst.

En samen doen we dat vooral op de komst van u en van jou. Ook van jou: want zowel de leeftijds- samenstelling van ons koor als jouw beleving van de avond zullen bewijzen dat de betekenis van muziek van bijna drie eeuwen geleden zich niet beperkt tot de oudere generatie! Ook onze koffiepauze vinden we belangrijk: het is voor velen een heerlijk moment van ontmoeting, weerzien en weer even bijpraten! Graag tot 16 februari in Alblasserdam!

Kaarten

De avond begint om 19.30 uur, de kerk is vanaf 19.00 uur open. Toegangskaarten kosten voor volwassenen € 20,- en voor studenten en kinderen tot 16 jaar € 15,00.

Reserveren

Sponsors