Contact

Concerten

Er zijn geen concerten.

Nieuws

Hervatten repetities
Goed nieuws! We mogen weer gaan repeteren vanaf maandag 31 augustus. Omdat het in deze omstandigheden nog wel beter is om in een grotere ruimte te repeteren wijken we uit naar de havenkerk (Ieplaan 9, Alblasserdam). Een open repetitieavond hopen we later in het jaar nog te kunnen realiseren. Zodra daar meer over bekend is komt dit ook de website te staan. Tot dan!

Tijdelijk geen repetities
Vanwege het coronavirus hebben we (helaas) besloten om voorlopig niet bij elkaar te komen om te repeteren op maandagavonden. De open repetitie avond verschuiven we naar een latere datum. (zodra hier meer over bekend is komt er een bericht op de website.) We hopen op begrip voor de situatie. Zodra er weer repetities zijn laten we dit ook hier weten. Tot die tijd oefenen we zoveel mogelijk thuis.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons koor? Neem dan gerust contact met ons op d.m.v. het onderstaande formulier. Voor koorspecifieke vragen kunt u terecht bij de onderstaande bestuursleden.

Contactformulier

Contactgegevens

functie naam telefoonnummer
PR Jobke van Bockhove 06-140 66 785
Voorzitter Machiel Stam 06-115 00 610
Secretaris Marlies Nobel 078-200 01 58