Koor

Reformatorische Oratorium Vereniging “Cantate Domino” is opgericht in maart 2012, op initiatief van dirigent Piet C. den Uil. Het koor is bedoeld voor, maar niet beperkt tot, de regio Alblasserwaard-West. Het bestaat momenteel uit ongeveer 30 enthousiaste zangers, verspreid over alle leeftijdscategorieën met relatief veel jongeren. Indien nodig kan het koor aangevuld worden met een aantal projectzangers om individuele partijen te versterken.

“Cantate Domino” heeft zich ten doel gesteld vanuit een reformatorische overtuiging zangers en publiek kennis te laten maken met de schoonheid van klassieke muziek. Het koor laat zich daarbij leiden door wat de Bijbel, Gods Woord, zegt. Daarom komen de teksten van veel werken die op het programma staan ook letterlijk uit de Bijbel. Het koor wil daarmee recht doen aan de naam. “Cantate Domino” betekent immers: Zing voor de HEERE!

Het koor heeft een ambitieuze naam gekozen door zich als oratoriumvereniging aan te duiden. Het is vanaf de oprichting van het koor de wens geweest een volledig oratorium uit te voeren. Op 28 januari 2017 heeft het koor het gehele oratorium Paulus van F. Mendelssohn Bartholdy uitgevoerd in de Havenkerk van Alblasserdam. Het was een prachtige avond die smaakte naar meer. In november 2017 zijn ook delen uit ‘Die Schöpfung’ en uit “Ein deutsches Requiem’ uitgevoerd, naast de vroegmoderne 20 minuten durende interactie tussen koor en orgel in Psaume 42 van Margreeth de Jong, in de stijl van Duruflé. We kijken er naar uit om in februari 2019 de Messiah in zijn geheel uit te voeren. Als je wilt meezingen met dit oratorium, ben je van harte welkom om te komen kijken op een van onze repetities!

Van degene die lid wil worden, wordt verwacht dat hij of zij niet alleen graag zingt, maar ook geïnteresseerd is in de achtergrondkennis die onze dirigent graag overdraagt ten dienste van een volwaardige uitvoering. Voor toetreding als lid gelden geen hogere eisen dan het doen van een korte, zeer basale stemtest. Men behoeft echter geen ervaren zanger te zijn.

Dirigent

dirigent Piet den UilPiet den Uil (Hendrik-Ido-Ambacht, 1954), woonachtig in Oud-Alblas, is zijn muzikale loopbaan begonnen als organist. Hij volgde, vanaf de eerste klas middelbare school, lessen bij Cor Visser, de toenmalige organist van de Grote Kerk te Dordrecht. Daarna bij diens opvolger Arie J. Keijzer, door wiens toedoen ook twee jaar het Rotterdams Conservatorium werd bezocht, terwijl Piet bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde. Aan het Conservatorium kon hij tevens lessen stemvorming volgen bij Grietje Oudenampsen, basso continuo bij Jan Kleinbussink en hospiteren bij de befaamde koordirigent Jan Eelkema, die voor hem zonder meer de wissel naar de koordirectie betekende. Aan de Universiteit was hij in de gelegenheid lessen beiaard te volgen bij Mar Bruinzeel. Tevens kon hij als student een meerdaagse workshop voor orgel volgen bij Ewald Kooiman en Bernard Winsemius te Amsterdam. Hij vervolgde zijn muziekoriëntatie via de zaterdagopleiding koorleider van de toenmalige Federatie Nederlandse Zangersbonden bij Jos Vranken jr.te Den Haag, waar hij tevens stemvorming ontving van Hennie Schrijver. Sinds het behalen van dat diploma bekwaamde hij zich van tijd tot tijd bij de uitnemende dirigent en opleider Joop Schets te Gorinchem voor oratoriuminterpretatie en - directie, bij wie hij in de gelegenheid was meerdere malen generale repetities voor koor, orkest en solisten bij te wonen voor uitvoeringen van de Mattheüs Passion.

Piet den Uil speelde vanaf zijn 16e jaar gedurende bijna 30 jaar orgel bij de Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht. Sinds 2011 is hij als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf en sinds 2017 ook aan de Hervormde Gemeente Brandwijk.

Aanvankelijk deed Piet koorervaring op als vaste begeleider van Cantate Deo, het kerkkoor van de Gereformeerde Gemeente in zijn geboorteplaats. Als dirigent in opleiding begon hij met een interkerkelijk jongerenkoor te Heerjansdam, gevolgd door het regionaal reformatorisch jongerenkoor Psallite Deo (Rotterdam e.o.). Met dit koor maakte hij opnamen en onder zijn leiding ontwikkelde het zich tot de nog steeds bestaande gelijknamige oratoriumvereniging. In die periode was hij tevens enkele jaren achtereen dirigent van het, uit meerdere regio’s samengestelde, bondsdagkoor van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Inmiddels was hij ook dirigent geworden van het zojuist genoemde koor Cantate Deo.

Na een noodzakelijke beëindiging van zijn grote hobby vanwege de hoge werkdruk van zijn toenmalige directiefunctie in de zorgsector, keerde Piet den Uil na enige jaren alsnog als dirigent terug, nu bij kerkkoor Soli Deo Gloria van de Gereformeerde Gemeente te ’s Gravenzande. Sinds medio 2017 is hij tevens dirigent van het koor van de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven, Deo Favente. Voor de regio Alblasserwaard-West richtte hij in 2012 de oratoriumvereniging Cantate Domino op. Hiermee heeft hij in januari 2017 het oratorium 'Paulus' van F. Mendelssohn-Bartholdy uitgevoerd. Hij geeft privélessen en workshops aan kerkorganisten en koordirigenten. Hij beijvert zich voor gemeentezang (begeleiding)in cadans, zowel ritmisch als iso-ritmisch, en heeft daartoe in meerdere gemeenten door het gehele land uit verschillende kerkgenootschappen met aantoonbaar effect en tot plaatselijke tevredenheid invoeringsprojecten mogen begeleiden. Als docent “functioneringsvaardigheden” was hij verbonden aan de Cursus Kerkelijk Orgelspel van de Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten. Tevens is hij daar lid van de examencommissie voor het afnemen van vergelijkende benoemingsexamens. Desgevraagd neemt hij ook op persoonlijke titel benoemingsexamens af en adviseert hij kerkenraden op het gebied van orgelspel en samenzang. Hij regisseert muziekprojecten voor en door leerlingen van basisscholen. Piet den Uil was enkele jaren voorzitter van de stichting Duyschotconcerten in Hendrik-Ido-Ambacht en verkeert, mede door zijn onderzoeksprojecten op gebied van kerkmuziek, in een breed netwerk van vakmusici.

Hij werkte mee aan de uitgave “Over muziek gesproken” van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Jarenlang was muziekrecensent bij het Reformatorisch Dagblad, voor welke krant hij ook opiniërende bijdragen schreef. Van zijn hand verscheen in 2013 een gedocumenteerde berijming van Klaagliederen 3, te zingen op 5 Psalmmelodieën. In 2015 verscheen het handboekje ’Functioneringsvaardigheden voor kerkorganisten’. Hij is schrijver van koorteksten, waaronder het Nederlandstalig maken van buitenlandse composities ten behoeve van koren die alleen in het Nederlands willen zingen.

Het is de passie van Piet den Uil om het verhaal áchter de muziek te ontdekken, daarover te vertellen en dat verhaal te realiseren in de daadwerkelijke uitvoering.

Repertoire

Componist: Extra informatie: Uitgevoerd in: Uit te voeren in:
Johann Sebastian Bach      
Dein Will' gescheh' Uit Johannes-Passion Molenaarsgraaf 2013  
O grosse Lieb' Uit Johannes-Passion Molenaarsgraaf 2013  
Durch dein Gefängnis Uit Johannes-Passion Molenaarsgraaf 2013  
Ach Herr, lass dein lieb' Engelein Uit Johannes-Passion Molenaarsgraaf 2013
Dordrecht 2018
 
Ruht wohl Uit Johannes-Passion Molenaarsgraaf 2013
Dordrecht 2018
 
Fallt mit Danken Uit Weihnachts oratorium Alblasserdam 2012
Alblasserdam 2014
Dordrecht 2015
 
Sicut locutus est Uit Magnificat Alblasserdam 2014
Dordrecht 2015
 
D'rum wir auch billig fröhlig sein Uit Gesangbuch Papendrecht 2012
Molenaarsgraaf 2013
 
Erstanden ist der heilig' Christ Uit Gesangbuch Papendrecht 2012
Molenaarsgraaf 2013
 
George Böhm      
Wie lieblich sind deine Wohnungen   Dordrecht 2018  
Dietrich Buxtehude      
Cantate Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort BuxWV 27 Alblasserdam 2014
Alblasserdam HK 2014
Dordrecht 2015
Dordrecht 2018
 
Johannes Brahms      
Chor: Wie lieblich sind deine Wohnungen Uit Ein deutsches requiem Alblasserdam 2017  
Gabriel Fauré      
Gebed Cantique de Jean Racine Dordrecht 2015  
César Franck      
Psaume 150   Alblasserdam 2014
Dordrecht 2015
 
Christus, het Levend brood Uit Messe solennelle Alblasserdam 2012  
Adrianus Giesen      
Domine, salvum fac Regem nostrum   Alblasserdam 2014  
Andreas Hammerschmidt      
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz   Dordrecht 2018  
Georg Friedrich Händel      
Chorus: Hallelujah Uit oratorium "Messiah" Papendrecht 2012
Alblasserdam 2012
Molenaarsgraaf 2013
Alblasserdam 2014
 
Chorus: Behold the Lamb of God Uit oratorium "Messiah" Molenaarsgraaf 2013  
Chorus: Since by man came death Uit oratorium "Messiah" Papendrecht 2012
Molenaarsgraaf 2013
 
Oratorium "Messiah" Gehele werk Alblasserdam 2019
God save the King Uit Zadok the Priest Alblasserdam 2014
Dordrecht 2015
 
Gottfried August Homilius      
Ich freue mich im Herrn   Dordrecht 2018  
Margaretha Christina de Jong      
Psaume 42   Alblasserdam 2017  
Arie J. Keijzer      
Luthers Avondgebed   Alblasserdam HK 2014
Dordrecht 2015
 
Ton Koopman      
Valeriusliederen in polyfone stijl Uit Valeriusliederen Ton Koopman Alblasserdam 2014  
Hoe groot, o Heer' Uit Valeriusliederen Ton Koopman Alblasserdam HK 2014  
J.H. Maunder      
Olivet to Calvary   H.I. Ambacht 2015
Oudewater 2016
 
Felix Mendelssohn      
Verleih' uns Frieden   Alblasserdam 2014
Dordrecht 2015
 
Choral: Allein Gott in der Höh' sei Ehr Uit oratorium "Paulus" Papendrecht 2012  
Choral: Wachtet auf, ruft uns die Stimme Uit oratorium "Paulus" Alblasserdam 2012
Dordrecht 2015
 
Choral: Dir Herr,dir will ich mich ergeben Uit oratorium "Paulus" Alblasserdam 2012  
Chor: Wie lieblich sind die Boten Uit oratorium "Paulus" Alblasserdam 2012
Dordrecht 2015
 
Chor: Mache dich auf! Werde Licht Uit oratorium "Paulus" Papendrecht 2012
Alblasserdam 2012
Alblasserdam HK 2014
Dordrecht 2015
 
Chor: Sehet, welch eine Liebe Uit oratorium "Paulus" Alblasserdam 2012  
Chor: O welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit Uit oratorium "Paulus" Dordrecht 2015  
Chor: Aber unser Gott ist im Himmel Uit oratorium "Paulus" Dordrecht 2015  
Kommt, lasst uns anbeten Uit Psalm 95 Alblasserdam 2014  
Denn der Herr is ein grosser Gott Uit Psalm 95 Alblasserdam 2014  
O Jesu Christe Uit oratorium "Paulus" Alblasserdam HK 2014  
Oratorium "Paulus" Gehele werk Alblasserdam HK 2017  
Johann Pachalbel      
Singet dem Herrn ein neues Lied   Dordrecht 2018  
Michaël Praetorius      
In dulci jubilo   Dordrecht 2018  
Dick Sanderman      
Psalm 47   Papendrecht 2012
Alblasserdam 2017
 
Samuel Scheidt      
Vater unser im Himmelreich   Dordrecht 2018  
Johann Hermann Schein      
Was betrübst du dich, meine Seele   Dordrecht 2018  
Heinrich Schütz      
Musibalische exequien   Dordrecht 2018  
Jan Pieterszn. Sweelinck      
Psalm 72   Alblasserdam 2014
Alblasserdam 2017
 
Georg Philipp Telemann      
Laudate Jehovam (Auf, lobet den herrn, alle heiden)   Dordrecht 2018  
Samuel Sebastian Wesley      
Wash me throughly from my wickedness   Alblasserdam 2017  
David Willcocks      
Jesus Christ is risen today   Papendrecht 2012
Molenaarsgraaf 2013
 
Gebed om vernieuwing   Alblasserdam HK 2014  

Repetities

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw van de Baptistengemeente:

  • "De Hoeksteen"

  • Plantageweg 142

  • 2951 VH Alblasserdam

Wilt u ook graag meezingen? Kom gerust eens langs of neem contact met ons op!

Fotoalbum

Recent toegevoegd: Uitvoering Oratorium 'Paulus' F. Mendelssohn-Bartholdy 28 januari 2017

Bekijk onze foto's in ons fotoalbum.

Concerten

Geplande concerten

Datum: D.V. 16 februari 2019
Messiah G.F. Händel

Concerten verleden

Datum: 14 april 2018
Thema: Duitse Barok
Locatie: Trinitatiskapel - Dordrecht
   
Datum: 28 november 2017
Thema: Stijlvolle psalmen
Locatie: Havenkerk - Alblasserdam
   
Datum: 28 januari 2017
Thema: Paulus Oratorium - F. Mendelssohn-Bartholdy
Locatie: Havenkerk - Alblasserdam
   
Datum: 19 maart 2016
Thema: Passiecantate Olivet to Calvary - J.H. Maunder
Locatie: Grote Kerk - Oudewater
   
Datum: 7 november 2015
Thema: Najaarsconcert met bekende klassieke koorwerken
Locatie: Trinitatiskapel in Dordrecht
   
Datum: 21 maart 2015
Thema: Passie
Locatie: Elimkerk te Hendrik-Ido-Ambacht
   
Datum: 1 maart 2014
Thema: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Locatie: Havenkerk te Alblasserdam
   
Datum: 16 maart 2013
Thema: Pasen
Locatie: Hervormde kerk te Molenaarsgraaf
   
Datum: 15 december 2012
Thema: Kerst
Locatie: Havenkerk te Alblasserdam
   
Datum: 22 september 2012
Thema: Presentatieconcert
Locatie: De Morgenster te Papendrecht

Leden

INLOGGEN

Neem contact op

img Indien u contact wilt opnemen, kunt u een mail sturen naar ons emailadres.

Bestuur

Voorzitter Machiel Stam 06-11500610
Secretaris Marlies Nobel 078-2000158
Penningmeester Willam van Weelden 06-52645042
Algemeen bestuurslid en PR Marinda de Graaf 06-25066508
Algemeen bestuurslid Marinda van der Marel 078-8795413

© 2018 | Cantate Domino