Toekomstige uitvoeringen

De plannen voor de toekomst zijn:

-uitvoering DV 26 november 2022 in de Ontmoetingskerk in Papendrecht

Verdere plannen worden nog uitgewerkt.