Dirigent en begeleiders

Onze dirigent
Piet C. den Uil, de oprichter en dirigent van ons koor, werd in 1954 geboren in Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn beide ouders gingen hem voor in de liefde voor het lied in engere zin en klassieke muziek in bredere zin. Na de HBS-A te Zwijndrecht studeerde hij bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij vervulde banen als docent economie, recht en ethiek in diverse vormen en niveau’s van onderwijs, werkte als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer en was daarna directeur/bestuurder in de ouderenzorg.

Muziek liep al die jaren als een soort van tweede leven mee met als drie respectievelijke aandachtsgebieden: kerkorgel, koorbegeleiding- en koordirectie, musicologisch onderzoek. Orgellessen volgde hij bij Cor Visser, organist van de Grote kerk te Dordrecht. Bij hem behaalde hij het toenmalige diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Gemeenten. Vervolgens bezocht hij gedurende twee jaar het toenmalig Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keijzer. Daar kreeg hij ook stemvorming van Grietje Oudenampsen. Ook mocht hij hospiteren bij de toenmalige dirigent van Toonkunst Rotterdam, die de vonk naar koordirektie deed overslaan. Het diploma koorleider werd vervolgens behaald op een meerjarige zaterdagcursus van de Federatie Nederlandse Zangersbonden, bij Jos Vranken, koordirektie en ….stemvorming. Op de campus van de EUR volgde hij lessen beiaard bij Mar Bruinzeel. Daarna volden door de jaren heen meerdere lessen oratoriumdirectie bij de befaamde dirigent/opleider Joop Schets. Incidenteel werden, nog tot voor kort, lessen orgel en lessen direktie genomen bij een keur aan uitvoerende topmusici in ons land.

Piet den Uil heeft meerdere kerkkoren geleid, waaronder nog steeds dat van de Ger. Gem. te ’s Gravenzande. Ook jongerenkoren waaronder het door hem in 1986 opgerichte Psallite Deo, dat onder zijn leiding uitgroeide tot de nog steeds bestaande gelijknamige ROV.

Voor hem is het verhaal áchter het notenbeeld zeer essentieel. Het overbrengen ervan en ook de letterlijke verstaanbaarheid is zijn passie. Hij is zijn docenten daarover veel dank verschuldigd.

De laatste tijd is Piet veel met musicologisch onderzoek bezig. Van hem verschenen eerder recensies en opiniërende artikelen in met name het Reformatorisch dagblad (zie Digibron op internet). Publicaties over thema’s rond kerkelijk orgelspel en over psalmberijmen zijn in voorbereiding.

Onze begeleiders
Vaste begeleider van Cantate Domino is de bekende vakorganist en kerkmusicus Gerben Mourik.
Zie: https://www.gerbenmourik.nl

Voor begeleiding door orkest werken we graag samen met Ars Musica o.l.v. koor-en orkestdirigent Patrick van der Linden
Zie: http://www.stichtingarsmusica.nl