Koor

Cantate Domino is een oratoriumkoor van reformatorische signatuur. Het koor is opgericht door dirigent Piet den Uil in 2012 een officiële vereniging geworden in 2013. Wat sindsdien aan composities is uitgevoerd leest u elders op deze site.

‘Oratoriumkoor’ duidt erop dat de kern van het programma bestaat uit klassieke geestelijke werken van de alom bekende grote componisten. Toetredingseis tot het koor is dat men van dit genre muziek houdt en ook is geïnteresseerd in de achtergronden ervan. Interpretatie, het verháál vertellen, staat bij onze dirigent hoog in het vaandel. Men behoeft echter geen geschoold zanger te zijn. Wel wordt een zeer basale test afgenomen zoals ten aanzien van toon treffen of ritmebesef. Ons doel is eerder dat geïnteresseerde mensen al meestuderend kennis maken met deze prachtige muziek dan dat we een gezelschap zijn van op kwaliteit geselecteerde topzangers met hoge eisen om lid te mogen worden. Inmiddels doen we wel degelijk ook aan zangkwaliteit d.m.v. stemvorming e.d.

Oratoriumkoren zijn er in verschillende soorten als we letten op de achtergrond van de zangers. Er zijn neutrale koren, meestal Toonkunst geheten (Toonkunst Rotterdam, Toonkunst Amsterdam, etc.) Dan zijn er christelijke koren: Rooms-Katholiek, of Protestants- Christelijk of overkoepelend in één aanduiding Christelijk. Binnen de prot.chr. breedte is sinds enkele decennia sprake van het segment dat we ‘Reformatorisch’ noemen. Bedoeld wordt dan dat men de Bijbel als richtsnoer heeft, zoals daar belijdenis van wordt gedaan in de zogeheten drie formulieren van enigheid. Anders gezegd: het meer behoudende, orthodoxe deel van de protestantse kerken. Binnen dit segment bestaat Cantate Domino. Vandaar het voorvoegsel ROV. Bepalend voor de keuze van het programma is dan ook in elk geval de vraag of de te zingen stukken Bijbelgetrouw zijn. Daarbinnen zoeken we de breedte van de muziekstijlen: vanaf de Renaissance, pakweg na 1400 tot op heden.

We trachten daarbij onze geestesgesteldheid op God te richten: laten koor en toehoorders door de muziek heen Godlovers zijn! Onze Schepper gaf immers de zangstem, de woordkunst, de muziek.

We repeteren wekelijks op maandagavond in gebouw De Hoeksteen, Plantageweg 142, in Alblasserdam van 20.00-22.00 uur. Weest zeer welkom!